General View

Hanedan Kervansaray

Hanedan Caravanserai

Büyük Salon

Great hall

Salon (45 kişilik)

Room (45 persons)

Salon

Room

Salon

Room

Salon

Room

Hanedan Mutfağı

Hanedan kitchen

 

Koridor

Corridor

Kapı

Front door of Hanedan Restaurant

Tags: , ,